Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 1947 treff.
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Win + tallet som tilsvarer appens plassering. Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ...
 • Rammefaktorer

  25.01.2018 | Kapittel

  ...over tilgjengelige rammefaktorer. Hvilke fysiske og menneskelige ressurser har skolen? Har skolen det som trengs for at eleven kan mestre? Rektor og administrasjon er viktige samarbeidsparter i denne fasen ...
 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utfordringer med synet. Det kan være små eller store synsvansker som kan avhjelpes med briller, eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig. Leseren ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt ...
 • Regelleker

  30.01.2018 | Kapittel

  ...noen eksempler: Bordaktiviteter, som brettspill, har ofte en fast struktur som gjør det lettere for barnet å lykkes når det skal leke og samhandle med andre. Spill på data/nettbrett har en struktur som gjør ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  ...gradvis i perioden fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning. Statped bistår med kompetansebygging på feltet fram til 2025. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for kompetanseløftet ...
 • Universell utforming av barnehage og skoler

  01.10.2020 | Artikkel

  Noe av det viktigste når man tenker universell utforming av barnehage / skoler er å ha en metodikk og pedagogikk for å ivareta alle barna / elevene. Ikke å skille ut det enkelte barnet ved å merke og organisere ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  På denne bakgrunn er det interessant å gripe tak i vår forståelse av flerspråklige læringsmiljøer. For de flerspråklige og minoritetsspråklige elevene handler skolen om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter ...
 • Hvor finner jeg Opplest innhold?

  15.10.2021 | Kapittel

  På iPad er det enkelt å få lest opp teksten på skjermen. Dette finner vi i Opplest innhold under Tilgjengelighetsmenyen.  Det er flere funksjoner for å få lest opp tekst, og de som ligger i tilgjengelighetsmenyen ...