Til hovedinnhold
Viser 461–470 av 1947 treff.
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

  15.06.2016 | Artikkel

  regnes som støy. Også lyder som barn som hører normalt, ikke opplever som forstyrrende, kan være det for barn som har høreapparat eller cochleaimplantat (CI). Lyd- og lysforhold Lyd- og lysforhold i omgivelsene ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  Det er et mål at alle skal bruke den samme teknologien. Det forutsetter at teknologien er laget slik at alle kan bruke den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer. Skal du ...
 • Jobbe i Norge

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...læremiddel til undervisning og samtale med voksne døve innvandrere. Det er mye man må forholde seg til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene som ...
 • Internsøk og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  ...nettbrukerne våre lettere skal finne det de er ute etter.  Bruksmønsteret for søk lagrer vi i en egen database. Data blir bare lagret i sammenstilt (aggregert) form. Det innebærer at det bare er søkeord som lagres ...
 • Quiver

  22.08.2017 | App

  ...ark printet ut fra Quiver. Når du skanner arket med appen, blir det du har fargelagt “levende” på skjermen. Du kan ta bilde og video av det som skjer. Dette gjør at du kan bruke innholdet til å lage egne ...
 • Brages historie

  22.01.2020 | Artikkel

  Brage elsker ekstremsport. En dag går det galt på trampolinen. Etter å ha blitt påført en alvorlig hjerneskade, ligger Brage to dager i koma. Når han våkner begynner han sakte men sikkert på veien tilbake ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...utvikle gode skriveferdigheter kan det ha god effekt at eleven forstår betydningen av å skulle skrive. Når et hørselshemmet barn for alvor tar fatt på den store oppgaven det er å knekke lesekoden og begynner ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...for talespråket. Talespråket påvirkes av det høreutbyttet et barn har og av den opplæringen og stimuleringen et hørselshemmet barn har fått og tatt til seg Det er mange faktorer som har betydning når elever ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  Elever med autismespekterforstyrrelser strever vanligvis med å skifte tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt ...
 • Analog programmering

  10.08.2021 | Kapittel

  ...programmering. Det kan også være en god aktivitet å starte med for å jobbe med ulike begreper og kommandoer.   Når du programmerer en kode, med blokk eller tekst, forteller du et digitalt program hva det skal gjøre ...