Til hovedinnhold
Viser 541–550 av 1947 treff.
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...gjenkjenne og holde fast ved. Det gjelder i enda større grad for barn enn for voksne. Synet kan i noen grad være til hjelp for å forstå følelsene og hva som utløste dem, for eksempel det sinte eller bebreidende ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...deltok i prosjektet «Kjenn hva jeg føler». «Hun ber om å få følelsesmerker, roer seg ofte når hun får det, og snakker spontant om alle de følelsene vi har hatt merker for. Hun tar mye oftere enn før kontakt ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige tjenester. Dette kan være instanser som PPT, helsestasjon eller BUP.  Når flere instanser er involvert i laget rundt, kreves det god koordinering ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmevansker fordi nervebanen til ett eller begge stemmebånd kan bli skadet.   Det er stor variasjon i hvordan barn opplever det å ha en stemmevanske. Hos noen kommer hesheten gradvis og kan bli en del av ...
 • Slik får du tilgang til chat, teksting, tegnspråktolk og synstolk under konferansen

  29.08.2022 | Artikkel

  Kl 09:15 er det åpent for innlogging. Klikk på lenken: Startsiden til Konferansen En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen som ligger omtrent midt på skjermen. En ny side dukker opp med ...
 • Etter prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...sørge for at sensor får informasjon om eller tilgang til: alle informasjonsskriv om det tilrettelagte oppgavesettet det tilrettelagte oppgavesettet og eventuelle alternative oppgaver hefte med alle relieff-figurer ...
 • Fra mating til «samspising»

  15.06.2016 | Artikkel

  ...artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte vanskene.  Denne artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største ...
 • Matematisk bindestrek

  01.09.2021 | Kapittel

  Der det ikke er ønskelig å bryte opp uttrykket med et mellomrom, kan en bruke matematisk bindestrek. Som matematisk bindestrek brukes aksenten  ´.  På leselisten framkommer det som ⠠, dvs. punkt 6.  Visuell ...
 • Lære å lytte

  15.02.2022 | Nettressurs

  ...inspirere barn med nedsatt hørsel til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har behov for stor forstørrelse. Det krever litt øvelse for å ...