Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 551 - 560 av 1948 treff.

 • Om Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har behov for stor forstørrelse. Det krever litt øvelse for å ...
 • Ta telefonen og legg på

  12.12.2022 | Kapittel

  Her viser vi hvordan du kan stille inn telefonen for at det skal være enkelt å ta telefonen og legge på. Ta telefon Besvar og avslutte anrop: Apper > Innstillinger > Tilgjengelighet > Samhandling og smidighet ...
 • Tidslinje for konkretisering og oversikt

  21.11.2019 | Kapittel

  ...innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å konsentrere seg og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. I Book Creator ...
 • Opplesning med Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...forstørringsprogram til opplesning av tekst. Da vil hvert ord bli markert med en blå ramme. Dette vil fungere på det meste av tekst du har på skjermen. Den fungerer derfor i både skrivebords- og nettleserversjonene av ...
 • Tolken som profesjonsutøver

  07.02.2022 | Kapittel

  ...profesjon, og det finnes mange måter å omtale tolker på. Døvetolk, tegnspråktolk, minoritetstolk og innvandrertolk er slike benevnelser. Alle disse viser til den minoritetsspråklige deltakeren. Med det, reduseres ...
 • Matematisk bindestrek

  01.09.2021 | Kapittel

  Der det ikke er ønskelig å bryte opp uttrykket med et mellomrom, kan en bruke matematisk bindestrek. Som matematisk bindestrek brukes aksenten  ´.  På leselisten framkommer det som ⠠, dvs. punkt 6.  Visuell ...
 • Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

  27.11.2018 | Artikkel

  ...kunnskap om hva som bidrar til en fullføring av videregående opplæring, vil det være mulig å si noe om hvilke endringer det er behov for. Prosjektperiode: 2018-2022 Prosjektleder: Yvonne Jakobsen Eksternt ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...gymnastikksal, trinnlyd fra etasjen over eller støy fra andre fellesrom. Det er viktig å tenke plassering av slike rom i forhold til rom hvor det vil bli krevd konsentrasjon og oppmerksomhet. Elever med spesielle ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast for at kvart enkelt barn kan vere ein aktiv deltakar i fellesskapet.
 • Lære å lytte

  15.02.2022 | Nettressurs

  ...inspirere barn med nedsatt hørsel til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!