Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 1947 treff.
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  Det er ulike grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på ...
 • Valg av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...forslag selv. For disse barna kan det være nødvendig at den voksne velger ut noen gjenstander, sier noe om hvorfor disse ble valgt, og spør om det er greit. For andre kan det være nok å komme med noen alternativer ...
 • Trinn 4 Barna leker uten pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...leke uten pedagog, krever det at tema er kjent for det blinde barnet på forhånd. Barnet må være kjent i rommet, mulighetene det gir og lekenes plassering. Dette er viktig for at det blinde barnet skal ha oversikt ...
 • Lys- og mørkeadaptasjon

  03.07.2012

  ...mørkeadaptasjon betyr at øyet bruker lenger tid enn normalt på å tilpasse seg skiftende lysforhold. Det kan også peke i retning av redusert funksjon av stavene. Synsfunksjonen blir dermed redusert. Lysadaptasjon ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...den norske befolkningen har en synshemning. Forekomsten av synsvansker øker betydelig med alderen. Det er 6-8 ganger større risiko for å få en øyesykdom blant eldre over 65 år, enn i befolkningen forøvrig ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...og av samme kvalitet som det som gis andre. Skal elever med utviklingshemming få utnyttet sitt læringspotensial må opplæringens mål og innhold være tilpasset den enkelte. Det innebærer at skole og PPT ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  Før lesing tar til, aktiviseres elevens forkunnskap om temaet i teksten. Da er det mulig å kontrollere at eleven kan de nødvendige begrepene. Da utvides kunnskap ved presentasjon av nye begreper og nytt ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...for god følelseshåndtering. Dersom det er riktig at følelser alltid er sanne for den som har dem, så er dette kanskje det aller viktigste: Å tro på barnet, komme det i møte, ta imot følelsen. Bekreft gjerne ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...ble det fokusert på språkets tre aspekter: innhold, form og bruk. Pedagogene jobbet gjennom barnehage og grunnskole med skriftspråkets struktur og bøkenes og historienes oppbygging. Samtidig ble det lagt ...