Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 1947 treff.
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...gjennom skjermlesere og ved bruk av leselist. I tillegg er det laget egen talesyntese som kan lese opp nordsamisk tekst.  Samisk punktskrift Det samiske punktskriftalfabetet ble godkjent i Samisk språknemnd ...
 • Født for tidlig

  27.01.2016 | DVD

  ...innblikk i livet på innsiden og hva det vil si å leve med et prematurfødt barn. Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser i helsevesenet ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  ...skolen og lekser kan være utfordrende. Fredrik (14) er opptatt av åpenhet og forteller hvordan nettopp det, har vært nøkkelen til forståelse gode venner. Veronica (21) forteller om en tøff skolegang hvordan ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man kan ikke vente til det hørselshemmede barnet kan snakke eller lese. Barnet må oppmuntres ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Døve og tunghørte elever lærer det norske språket samtidig som de lærer å lese, i større grad enn hos normalt hørende barn.  På grunn av hørselstapet og det ufullstendige auditive input barnet mottar, ...
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...vindu-enhetene kommer fra mange ulike produsenter, og det fysiske utseendet varierer en del. Noen fellestrekk er det likevel. Enheten er flat. Hele eller det aller meste av oversiden består av en glatt skjerm ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene i stor grad ved å se hvordan det gjøres. Visuell observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige gjøremål. Synet ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  ...gjenkjenne symptomer på ADHD. Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- ...
 • Programmeringsspråk

  01.03.2021 | Kapittel

  Programmeringsspråk er på mange måter et kunstig språk du benytter for å styre og kontrollere en datamaskin. Det finnes ulike språk du kan programmere på, og du kan programmere både ved hjelp av blokker og tekst ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  ...bør få mulighet til å lære på en måte som er tilpasset deres utviklingsstadium, og ikke nødvendigvis det som er passende for deres alder. Barnet trenger fysiske og sosiale omgivelser som støtter og oppmuntrer ...