Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 1947 treff.
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språkferdigheter. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut et skjema for hvert barn/elev. I løpet av kort tid er det derfor mulig å screene samtlige barn i skolen og samtlige barn som går det siste året i barnehagen ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  PALPA er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk ...
 • Lite, men nok

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Målet med dette kursheftet er at man skal kunne lese punktskrift både på papir og på leselist. Det gir også innføring i ulike former for merking på punktskrift og andre nyttige tips. Kurset består av instruksjoner ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  «Inkludering av barn og unge med sansetap i skole og fritid». Prosjektet har flere bidragsytere fra Statped. Det er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning AS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...
 • Tilrettelagte prøver for punktskrift

  10.06.2016 | Artikkel

  ...lærebøker fra Statped. Det betyr eksempelvis at det er brukt spesielle tegn for brøk og kvadratrot. Det er derfor nødvendig at eleven er godt kjent med slike tilrettelagte lærebøker. Det er vanlig at et tilrettelagt ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...typer lydkontraster. Kontrasten på det enkleste nivå er ord med ulikt antall stavelser, dvs. ulik ordrytme. Neste nivå er kontraster mellom ord med ulike vokaler, og det siste nivået i er kontraster av ulike ...
 • Lær tegnspråk

  14.12.2016 | Artikkel

   Kurs og lignende er for de fleste en innføring i tegnspråk. Norsk tegnspråk er det tegnspråket som brukes i Norge. Det er et fullverdig språk med egen grammatikk og struktur. Språkets byggesteiner består ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  Andreas historie på skolen er en suksesshistorie. Det handler først og fremst om en skoleledelse som satser på ASK, som setter av tid og ressurser til opplæring av personalet. Ragnhild har blant annet ...
 • Sammenfatningsskjema

  22.08.2017 | Kapittel

  ...felles beskrivelse som favner dette. Det vil også gjerne være en del genuine erfaringer som kanskje bare én enkelt person har registrert. Dette kan være like viktig som det flere har nevnt, så alt bør med i ...
 • Ressurs for hele klassen

  08.06.2018 | Kapittel

  ...minoritetsspråklige elever har hatt svært god nytte av det. Digitale tegnspråkressurser er en undervurdert ressurs for hele klassen, sier Glomset. Hun tror at det er viktig å bygge kultur for inkludering og ta ...