Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 1947 treff.
 • Noen fellestrekk ved skjermlesere for enheter med berøringsskjerm

  11.05.2015 | Kapittel

  ...vindu og iOS Åpnes i et nytt vindu er to ulike operativsystemer med ulike måter å løse ting på, er det mange grunnleggende likheter mellom skjermleserteknologiene som nyttes. Først og fremst har skjermleserne ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  5 -10 år, men vi har spilt det med ungdommer; Gøy!,sa de. promo-tegnrik TegnRik består av 15 aktivitetskort og 15 tegnkort, samt lottobrett til utskrift. Til kortene er det også et digitalt innhold. Appen ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...interesse og bokas appell, passende oppbygging i fortellingen, det vil si et tydelig hendelsesforløp og struktur, språkets effektivitet, og hvordan det kan oversettes til tegnspråk, fortellingens autentisitet ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles ...
 • Født for tidlig

  27.01.2016 | DVD

  ...innblikk i livet på innsiden og hva det vil si å leve med et prematurfødt barn. Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser i helsevesenet ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  ...skolen og lekser kan være utfordrende. Fredrik (14) er opptatt av åpenhet og forteller hvordan nettopp det, har vært nøkkelen til forståelse gode venner. Veronica (21) forteller om en tøff skolegang hvordan ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man kan ikke vente til det hørselshemmede barnet kan snakke eller lese. Barnet må oppmuntres ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Døve og tunghørte elever lærer det norske språket samtidig som de lærer å lese, i større grad enn hos normalt hørende barn.  På grunn av hørselstapet og det ufullstendige auditive input barnet mottar, ...
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...vindu-enhetene kommer fra mange ulike produsenter, og det fysiske utseendet varierer en del. Noen fellestrekk er det likevel. Enheten er flat. Hele eller det aller meste av oversiden består av en glatt skjerm ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene i stor grad ved å se hvordan det gjøres. Visuell observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige gjøremål. Synet ...