Til hovedinnhold
Viser 631–640 av 1947 treff.
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene i stor grad ved å se hvordan det gjøres. Visuell observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige gjøremål. Synet ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes og diskuteres fonologi, morfologi, syntaks og ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  Lærerne og det øvrige personalet har tid til å planlegge undervisningssituasjonene sammen. En bevisst holdning til hvordan det undervises i klasserommet. Lange økter med tavleundervisning gjør det vanskelig ...
 • Mine sirkler: Hvordan klippe og lime i iPhone?

  17.12.2013

  ...teksten ved å ta på skjermen. Teksten blir blå. Merk med fingrene akkurat hva du vil ha kopiert. Trykk i det blå feltet, og velg "Kopier". Lukk mailprogrammet. Teksten din er nå lagret på utklipstavlen i telefonen ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Funksjonelle stemmevansker kjennetegnes av forandringer i stemmen, heshet eller ubehag i strupen, uten at det er tegn til endringer eller sykdom på stemmebånd eller i strupen. Afoni Afoni betyr bortfall av stemmen ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...bimodal tospråklig utvikling med tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  ...oppslagsverk, og den beskriver sentrale synspedagogiske tiltak i matematikk. Noe av det viktigste vi har erfart, er at det ikke finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng ...
 • Skolelydbøker på DAISY-spiller

  26.06.2017 | Video

  ...grunnleggende funksjoner i en DAISY-spiller, samt hvordan man finner fram i skolelydbøkene. I videoen er det brukt en bordspiller av typen Victor Reader Stratus 12M med talltastatur, men de fleste DAISY-spillere ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet.  Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet ...