Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 1947 treff.
 • Visuell persepsjon

  03.07.2012

  ...er ennå ikke klarlagt.  Det er vanskelig å si hvilke hjernestrukturer som inngår i den visuelle persepsjonen, siden vi ikke vet hvor i hjernen skillet mellom det sensoriske og det perseptuelle går. Erfaringer ...
 • Sette som standard

  09.02.2021 | Kapittel

  I nettleserversjonen av OneNote er det dessverre ikke mulig å endre standard skrifttype, men i skrivebordsversjonen kan man det. OneNote for Windows 10 I OneNote for Windows 10 åpner du notat blokken du ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...mange sammenhenger. Det er særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes så trygt og effektivt som mulig, er det en hjelp for både ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

  10.08.2021 | Kapittel

  For elever som bruker ASK vet vi at det tar lengre tid å uttrykke seg enn det gjør for oss som bruker talespråk. Det er derfor viktig å ta høyde for at det for noen elever er slik at hjernen er raskere ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...med elever som har ADHD er det viktig å ta med seg: «Har du sett én elev med ADHD så har du sett én». Barn og unge med ADHD har ulike styrker, interesser og vanskeområder. Det er viktig å kartlegge ulike ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte tjenester. Det kan også komme henvisninger fra de andre enhetene innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.
 • Hvem bruker Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  England, New Zealand, Syd Afrika, m.fl.) blir det også mye brukt i Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Minspeak® finnes på åtte språk i tillegg til engelsk. Det er tysk, spansk, fransk, nederlandsk, italiensk ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter. For at man i skolesammenheng skal få felles forståelse av hva sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i fem ferdighetsområder. Disse områdene regnes som byggesteiner i begrepet ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...naturlige plass i det faglige og sosiale fellesskapet. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever, og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  ...blir deprimerte. Depresjon kan være en reaksjon på hjerneskaden. Det kan også være på grunn av endringer i hjernen som følge av skaden, men det er mye vi ikke vet om dette. Flere faktorer kan virke inn på ...