Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 1947 treff.
 • Sammenfatningsskjema

  22.08.2017 | Kapittel

  ...felles beskrivelse som favner dette. Det vil også gjerne være en del genuine erfaringer som kanskje bare én enkelt person har registrert. Dette kan være like viktig som det flere har nevnt, så alt bør med i ...
 • Ressurs for hele klassen

  08.06.2018 | Kapittel

  ...minoritetsspråklige elever har hatt svært god nytte av det. Digitale tegnspråkressurser er en undervurdert ressurs for hele klassen, sier Glomset. Hun tror at det er viktig å bygge kultur for inkludering og ta ...
 • Forberedelse til overganger og nye steder

  06.11.2019 | Artikkel

  ...reiser dit i virkeligheten. Det kan være en nyttig tilrettelegging for elever som trenger trygghet i forbindelse med overganger og nye steder og situasjoner. For noen er det ekstra viktig med forutsigbarhet ...
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samme alder. Da er det naturlig å ta kontakt med den kommunale PP-tjenesten. Barn som har en utviklingshemming i tillegg til autisme vil oftest bli raskere identifisert og diagnostisert. Det kan gå lang tid ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...diagnosegruppen Asperger syndrom, kan begynne på skolen uten ha en diagnose. Når språket blir mer abstrakt og det sosiale samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...skal være et hjelpemiddel for lærerne i deres arbeid og bidra til å kvalitetssikre skoletilbudet. Det er lærerne som utformer opplæringsplanen, på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurderinger, og egen kjennskap ...
 • Zoeys verden

  13.12.2021

  1. Det betyr at hun også vil bli synshemmet. Hvordan er det å få et barn som har kombinerte sansetap? Zoey film tekstet I denne filmen forteller mor til Zoey om sine tanker og følelser omkring det å ha ...
 • Cornelia de Langes syndrom (CdLs)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...infeksjon av øyelokkene. Dette kan medføre nedsatt syn, smerte og ubehag. Det beskrives i litteraturen at rundt 80 % har nedsatt hørsel og det antas at 20 % av disse har et nevrogent hørselstap. 60 % har et hørselstap ...
 • Tilrettelegging

  05.11.2020 | Kapittel

  ...god måte er det viktig at skolen og læreren støtter elevene og legger til rette for god pedagogisk bruk. I de første skoleårene er det å lære skriving og lesing viktige aktiviteter fordi det er verktøy ...
 • Digitale lærebøker, læringsunivers og læringsressurser

  11.11.2020 | Kapittel

  Ressursene er beriket med tekst, video, aktiviteter og oppgaver. Her kan du få teksten lest opp og det er ulike muligheter for å gjøre understrekninger, markere i teksten og diktere inn kommentarer. Mange ...