Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 1947 treff.
 • Metodiske prinsipper i punktskriftopplæring

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Gunleik Bergrud, mangeårig punktskriftslærer i Statped setter i dette heftet fokus på det fantastiske systemet Louis Braille skapte.  Heftet er ment for dem som behersker punktskrift godt og som skal undervise ...
 • Ser'n kleint?

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...ha nytte av å lese. Det er ikke bare fordi boka gir et interessant tilbakeblikk til etterkrigstiden. Han formidler refleksjoner og holdninger som kanskje i første rekke handler om det å leve med en synsvanske ...
 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  ...læringsmiljøet. Opplæringen skal bidra til at alle opplever mestring. I dette arbeidet er det nødvendig å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og de opplæringsbetingelser som finnes lokalt. Tekstene i ...
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  Konkrete mål for prosjektet har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk Å bidra ...
 • Universell utforming av presentasjoner

  13.02.2019 | Artikkel

  ...lese. Bruk innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater. Ikke bytt om på rekkefølgen, da det blir vanskelig for dem som bruker leselist. Unngå blokkbokstaver, kursiv og understreking. Dette gir ...
 • Praktiske opplysninger

  23.05.2022 | Artikkel

  ...jelder de første 20 som melder seg på) Ønsker du og følge oss på din egen pc er det gratis, men du må melde deg på. Det er ikke lagt opp til at man kan delta kun én av dagene. Eventuell avbestilling belastes ...
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn å spise selv hva det gode måltidet er Den tar ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet. Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  Språkkista rommer både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer.  De ti ...