Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 1947 treff.
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  Statpeds lydbokprosjekt var todelt. Det første var å få en oversikt over, og gjennomgang av, egen lydbokproduksjon i Statped, sett opp mot behovene til brukerne våre. Det andre var å sammenligne våre egne ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  24.05.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...kommunikasjonsvansker, som har kroppslige, førspråklige uttrykksmåter som dominerende uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...til Sønsterud et al. (2019) tas det utgangspunkt i Bordin (1979) sin definisjon av arbeidsalliansen hvor tre gjensidig prosesser påvirker og er avhengige av hverandre: 1) Det emosjonelle båndet mellom personen ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...forventninger som personen har til seg selv og andre. Skjemaet er gratis og nedlastbart,  Studien avdekker at det er mange faktorer som påvirker personens ønsker og mål for oppfølgingen. Basert på funn fra studien ...
 • Book Creator og øyestyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Elever som bruker øyestyring, kan bruke alle funksjonene i Book Creator. Det kan være krevende å bruke øyestyring, og derfor kan det være lurt å jobbe to og to sammen. Tilbake til hovedsiden om Book Creator ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  For å utarbeide og evaluere målrettede undervisningsopplegg er logopeden avhengig av å vite noe om det språklige og kommunikasjonsmessige funksjonsnivået til personen man arbeider med. Denne kunnskapen ...
 • Eksempler

  25.08.2017 | Kapittel

  ...svært vanlig hos barn som er sterkt svaksynte. Hos barn som er født blinde, forekommer det nesten alltid. Da kan det kalles blindismer.
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...første og viktigste forutsetningen er utvikling av en kommunikativ kompetanse passende for alderen – det være seg på tegnspråk og/eller på talespråk. Kommunikasjonen må være uanstrengt, slik at barnet kan ...
 • Delta i måltider

  30.01.2018 | Kapittel

  Når barnet skal spise, er det en fordel at situasjonen er noe skjermet. For eksempel kan barnet i en periode sitte sammen med faste barn og ha fast plass, gjerne noe skjermet ved enden av bordet med en ...
 • Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

  19.10.2017 | Artikkel

  ...fraværsgrensen og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis.  Statped dokumenterer fravær der elever trenger det og spør oss om dette.  Statped tilbyr utredning (alene eller sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste) ...