Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 1947 treff.
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...medføre tørre øyne og fare for betennelse. Det er stor avstand mellom øynene. Det er vanlig med nedsatt hørsel på grunn av feilutvikling i mellomøret og i det indre øret. Øregangen er svært trang, og dette ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns det er vanskelig å hjelpe barna sine med hjemmeskole på grunn av begrenset norskkunnskaper. Det er også mange elever som ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...punktskriftopplæringen. Det finnes to typer som kan brukes for å lære bokstavtegnene. Det ene arket viser punktskriftcella og har seks bobler i to kolonner med tre bobler hver. Det andre arket tilsvarer ...
 • Lommebokhistorien: Gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...standardisert historie, og klienten skal gjenfortelle historien uten hjelp. Det blir gjort lydopptak og talen transkriberes etter gjennomføringen. Det medfølger et eget skjema for notering av testpersonens respons ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt at hver enkelt atferd har en mening, om man forstår den ut fra elevens forutsetninger. Det vil i praksis si at også det sosiale nettverket; medelever ...
 • GPS

  02.01.2014

  ...kryss og lignende. Spesielle enheter Det finnes spesielle GPS-enheter som er utviklet for personer med nedsatt syn. Disse gir mer verbal informasjon enn en standard GPS. Det er også mulig å bruke GPS-program ...
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  ...dokumentert effekt. Symptomene kan være tegn på andre sykdommer.  Morbus Ménière er en sykdom i labyrinten i det indre øret. Labyrinten består av hørselsorganet cochlea og balanse- og likevektsorganet. Sykdommen ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  Hørselstap kan gjøre det vanskelig å lære å snakke engelsk. Derfor må læreren tilpasse undervisningen slik at elevene kan utvikle ansikt-til-ansikt kommunikasjon, som igjen blir grunnlaget for lese- og ...
 • Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

  14.11.2017

  Mine sirkler er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe ...
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  ...praktisk oppgave. Det kan handle om å sette opp et regnestykke eller å klippe ut julepynt. Gjennom å bruke «Språk for handling» skal personen styre hjelperen ved hjelp av sin uttrykksform. Det er en morsom ...