Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 771 - 780 av 1948 treff.

 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  Selvstimulerende og stereotyp atferd kan bli et problem for barnet. Det er ofte hårfine grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes ...
 • Var i praksis språkløse

  08.06.2018 | Kapittel

  ...tegnspråkopplæring, bare Rahaf hadde lært det engelske alfabetet. Hjemme kommuniserte de med selvlagede tegn som familien forsto. De mimet, pekte og dramatiserte når de ville fortelle noe. Det var ikke så lett, så kommunikasjonen ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon ...
 • Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

  23.02.2016 | DVD

  Det er lett å tro at det å få cochleaimplantat (CI) gir god hørsel nærmest i samme øyeblikk som lyden kobles til implantatet. I virkeligheten kan veien tilbake til hørsel gjennom CI være både tøff og utmattende ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...sykehuset er barnet ofte medtatt, og det er mange behov som skal dekkes. Fysioterapeuter bør derfor reflektere over om det er nødvendig å sette i gang behandling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...bimodal tospråklig utvikling med tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  ...oppslagsverk, og den beskriver sentrale synspedagogiske tiltak i matematikk. Noe av det viktigste vi har erfart, er at det ikke finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng ...
 • Skolelydbøker på DAISY-spiller

  26.06.2017 | Video

  ...grunnleggende funksjoner i en DAISY-spiller, samt hvordan man finner fram i skolelydbøkene. I videoen er det brukt en bordspiller av typen Victor Reader Stratus 12M med talltastatur, men de fleste DAISY-spillere ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet.  Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet ...
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  ...lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!