Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 1947 treff.
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  ...lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...inngangsdør. Uteareale Fast dekke på veier og tilgjengelighet til samlingsplasser og lekeapparater. Det bør også være tilgjengelig med rullestol til bålplasser, gapahuker etc. som måtte være tilknyttet skolen ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...tekstprogrammering Det kan være utfordrende å vite hvilke verktøy som vil passe til elever med redusert syn, og det er mye å velge mellom. For de aller yngste barna, gjerne fra barnehagen, er det vanligst med ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...tall, tabeller, koder, tid og rom, svikter? For en med store matematikkvansker, kan hverdagsting som det å få oversikt over en busstabell, holde styr på datoer og avtaler, orientere seg, eller holde orden ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...noe fra vår logopediske hverdag i Nedre Eiker kommune, når det gjelder tilbudet til afatikere. Vi har i ca tre år hatt noe vi kaller Afasikafé. Det er et kombinert sosialt møtested og et sted for trening ...
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  ...innlest lyd og mangler teksten fra boka. Dette kan gjøre det vanskeligere for elever med leseutfordringer å beholde konsentrasjonen under opplesingen. Det kan også være vanskelig å følge med i papirboka, fordi ...
 • Åpne og lukke et program

  30.08.2019 | Kapittel

  Det er viktig at eleven lærer å åpne og lukke aktuelle programmer, bytte mellom åpne programmer og dokumenter, avslutte Windows og starte maskinen. Eleven bør også kunne lagre og finne fram igjen dokumentene ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte tjenester. Det kan også komme henvisninger fra de andre enhetene innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.
 • Hvem bruker Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  England, New Zealand, Syd Afrika, m.fl.) blir det også mye brukt i Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Minspeak® finnes på åtte språk i tillegg til engelsk. Det er tysk, spansk, fransk, nederlandsk, italiensk ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter. For at man i skolesammenheng skal få felles forståelse av hva sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i fem ferdighetsområder. Disse områdene regnes som byggesteiner i begrepet ...