Til hovedinnhold
Viser 801–810 av 1947 treff.
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  Konkrete mål for prosjektet har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når det gjelder barn og unge med ervervet hjerneskade med vekt på nevropedagogikk Å bidra ...
 • Universell utforming av presentasjoner

  13.02.2019 | Artikkel

  ...lese. Bruk innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater. Ikke bytt om på rekkefølgen, da det blir vanskelig for dem som bruker leselist. Unngå blokkbokstaver, kursiv og understreking. Dette gir ...
 • Praktiske opplysninger

  23.05.2022 | Artikkel

  ...jelder de første 20 som melder seg på) Ønsker du og følge oss på din egen pc er det gratis, men du må melde deg på. Det er ikke lagt opp til at man kan delta kun én av dagene. Eventuell avbestilling belastes ...
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn å spise selv hva det gode måltidet er Den tar ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet. Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  Språkkista rommer både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer.  De ti ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  Statpeds lydbokprosjekt var todelt. Det første var å få en oversikt over, og gjennomgang av, egen lydbokproduksjon i Statped, sett opp mot behovene til brukerne våre. Det andre var å sammenligne våre egne ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  24.05.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...kommunikasjonsvansker, som har kroppslige, førspråklige uttrykksmåter som dominerende uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller ...
 • Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge

  03.03.2021 | Fagområde

  ...barnet og eleven – hvem er det? Og hvordan bidrar de ulike partene?  Fokus må være på mål og ikke først og fremst på «hvem som eier de ulike oppgavene og ansvaret»  5. april 2022 Det ble dessverre et brudd ...