Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 1947 treff.
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnet kan ha synsfeltutfall, dobbeltsyn eller redusert skarpsyn Barnet kan høre dårligere – gjerne på det ene øret Barnet kan ha vansker med sensibilitet og kjenne hva ting er på huden Barnet kan være overfølsom ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...hva som blir sagt. Enkelte ganger blir tradisjonelle måter å undervise på i klasserom overført til det åpne landskapet. Dette kan i verste fall føre til at altfor mange elever samles i samme rom med forstyrrende ...
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  ...behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...skal famne alle barn må den opne for mangfald og variasjon. Uansett kva barn det er som skal inkluderast i fellesskapet må det leggast til rette for aktivitetar der alle kan delta ut i frå sine føresetnader ...
 • Skilletegn i sammensatte uttrykk

  01.09.2021 | Kapittel

  ...ofte ulike skilletegn:   Multiplikasjonstegn   Noen ganger må vi bruke multiplikasjonstegn der det ikke er det i visuell skrift. Dette er fordi mellomrommet før tegnet opphever for eksempel en brøk. I eksempelet ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel

  10.08.2021 | Kapittel

  ...læringsaktivitet. Det gjør at programmering kan fungere fint for en elev med hørselstap. Det er likevel noen ting du bør tenke på når du planlegger programmering for grupper der det går en elev med nedsatt ...
 • Hva er stamming? Sett i relasjon til tidlig stammeforløp

  29.03.2016 | Artikkel

  ...nærpersoner. Forskning og utvikling På mange måter kan det virke unødvendig å stille spørsmålet, for vi vet jo så godt hva stamming er – eller gjør vi det? Spesielt foreldre til barn med stamming har behov ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...til Sønsterud et al. (2019) tas det utgangspunkt i Bordin (1979) sin definisjon av arbeidsalliansen hvor tre gjensidig prosesser påvirker og er avhengige av hverandre: 1) Det emosjonelle båndet mellom personen ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...forventninger som personen har til seg selv og andre. Skjemaet er gratis og nedlastbart,  Studien avdekker at det er mange faktorer som påvirker personens ønsker og mål for oppfølgingen. Basert på funn fra studien ...
 • Book Creator og øyestyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Elever som bruker øyestyring, kan bruke alle funksjonene i Book Creator. Det kan være krevende å bruke øyestyring, og derfor kan det være lurt å jobbe to og to sammen. Tilbake til hovedsiden om Book Creator ...