Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 1947 treff.
 • Tolkens oppgaver

  02.02.2022 | Kapittel

  Det er stor forskjell på det å tolke i situasjoner med barn, sammenlignet med det å tolke for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...igjen er viktig for læringsutbytte. Ved å ta utgangspunkt i elevers interesser er det lettere å skape en god relasjon. Det å gjøre en aktivitet sammen, slik som å spille, kan være en fin inngang til å ta ...
 • Kom i gang med Android-enheten

  12.05.2015 | Kapittel

  Du som har en Android-enhet og vil ta den i bruk, kan finne nyttige tips og råd her. Det gjelder også deg som ikke har en Android-enhet, men som ønsker å vite mer om muligheter til å bruke Android uten ...
 • Mine sirkler – Veiledning Apple iOS bruker-modus

  14.11.2017

  Appen har to ulike modus, og du er nå inne i bruker-innstillingen som benyttes til daglig. det er du som bruker applikasjonen som bør lese denne veiledningen. Når appen er installert vil den starte opp ...
 • Jeg er glad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...begynnelsen, for eksempel: Kari er glad når det er vår. Spør eleven hvordan de føler det i ulike situasjoner. Se videoen Paperman. Snakk om hva en stumfilm er, og at selv om det ikke er noen som snakker i filmen ...
 • Forstørrelsesprogrammene i Android

  12.09.2019 | Kapittel

  ...vi ta for oss mulighetene for forstørring på Android-enheter. Aller først vil vi gjerne minne om at det er flere måter å forstørre på; du kan øke skriftstørrelsen og gjøre ikonene på skjermen større ved ...
 • Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

  13.12.2016 | Artikkel

  ...hørselshemninger, deltar.  Det krever at personalet har kunnskap om og kompetanse i hvordan samhandling mellom barn og voksne med ulike forutsetninger og behov kan tilrettelegges og gjennomføres.  Det er nødvendig med ...
 • Arbeid med programmer, filer og mapper

  03.09.2018 | Kapittel

  Det er viktig at eleven lærer å åpne og lukke aktuelle programmer, bytte mellom åpne programmer og dokumenter, avslutte Windows og starte maskinen. Eleven bør også kunne lagre og finne fram igjen dokumentene ...
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  ...familien opplever det som et problem. Flere undersøkelser tyder på at barn som er blinde gjennomsnittlig sover mindre, har flere oppvåkninger og lengre våkenperioder om natta enn seende barn. Det gjelder i enda ...
 • Interessekartleggingsskjema

  21.08.2017 | Kapittel

  ...sanser, som vestibulær sans og kinestetisk/proprioseptisk sans, er ikke tatt med som egne kategorier. Det er isteden satt opp en kategori med Andre opplevelser og sammensatte aktiviteter for aktiviteter og ...