Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 1947 treff.
 • En tegnspråklig oase

  08.06.2018 | Kapittel

  Kulturtreffet er nok det største arrangementet for tegnspråklige grunnskoleelever, sier Per Øyvind Rekkedal i Statped, som er med på å arrangere Kulturtreffet. Han ser hvor befriende det er for elevene å komme ...
 • Skrive med punktskrift

  16.05.2017 | Artikkel

  ...punktskrift. De bruker en manuell punktskriftmaskin eller pc og leselist. I begynneropplæringen er det vanlig å bruke en manuell punktskriftmaskin for å skrive. Maskinen har seks taster som korresponderer ...
 • Tilleggsvansker

  13.06.2022 | Kapittel

  ...spesialisthelsetjenesten må følge opp tett, tverrfaglig og kompetent for å avhjelpe vanskene så godt det lar seg gjøre. Personer med multifunksjonshemming vil ofte ha behov for å bli fulgt opp tett både av ...
 • Velg mellom 13 ulike foredrag og skreddersy din egen verktøykasse

  23.03.2022 | Fagområde

  ...filmen, og reflektere hvordan dette kan omsettes til egen arbeidshverdag. Filmene har ulik lengde, og det er mulig å stoppe og starte dem slik du selv ønsker. Filmene finnes også tegnspråktolket og synstolket ...
 • Velg mellom 13 ulike foredrag og skreddersy din egen verktøykasse

  25.03.2022 | Fagområde

  ...filmen, og reflektere hvordan dette kan omsettes til egen arbeidshverdag. Filmene har ulik lengde, og det er mulig å stoppe og starte dem slik du selv ønsker. Filmene finnes også tekstet og synstolket versjoner ...
 • Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

  11.10.2021 | Bok/hefte

  Serie med tre publikajsoner om barn og ungdommer med døvblindhet. Det er ulike tema på hver av publikasjonene: 1: "Erfarenheter av habilitering från barn och ungdomar med dövblindhet, föräldrar och personal" ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...tilrettelegging Struktur, oversikt og forutsigbarhet Støtte i språk og kommunikasjon Støtte for å lykkes i det sosiale samspillet Disse tre prinsippene er helt avgjørende for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  eller ekko. Dersom etterklangstiden er lang, eller at det er mye ekko, vil bakgrunnsstøyen i rommet dominere lydbildet og oppleves som støy. Det er derfor viktig å få målt etterklangstiden. Forskrift ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...samfunnsutvikling.  I Civilization skal du bygge opp og styre en sivilisasjon. Hvordan sivilisasjonen utvikles er det du som bestemmer gjennom valgene du tar. Du får tildelt rollen som en kjent historisk leder. Din oppgave ...
 • Massasjeprogram med ferdig innspilt musikk

  17.03.2017 | Kapittel

  Det finnes bevegelsesprogrammer med ferdig innspilt musikk og instruksjoner på bevegelser. Et program som har vært mye brukt er «Kontaktbevissthet, Kontakt og Kommunikasjon». Programmet ble utarbeidet ...