Til hovedinnhold
Viser 881–890 av 1947 treff.
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...skolemiljøet. Takket være systematisk jobbing kom de i et bedre spor. Ved Saltvern skole, Bodø var det aldri tvil om at Martin (11) skulle gå i vanlig klasse, på tross av at skolen har en egen spesialavdeling ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...undersøke/kartlegge barns språklyder. Testen anbefales gjennomført på barn som uttaler ord på en annerledes måte enn det som er forventet etter talenorm. Fonemtesten kan brukes fra barnet er 4 år og oppover, men en kan også ...
 • Overganger

  13.06.2022 | Kapittel

  ...skolestart. Overgangen til skolen er en milepæl for alle barn, men overgangsperioder kan være sårbare. Det er viktig at overgangen planlegges nøye og i god tid slik at barnet og familien opplever både forutsigbarhet ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse.  Det er ved å kommunisere at vi først og fremst får tilgang til behovene til mennesker med multifunksjonshemming ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...behov. Det er vanlig å tenke at det er vanskelig for elever med særskilte behov å lære seg flere språk. Slik tenker man også for samiskspråklige barn med særskilte behov. Erfaring viser at det finnes flere ...
 • Gone Home - en interaktiv fortelling

  16.03.2018 | App

  ...førstepersons oppdagelsesspill hvor du interagerer med omgivelsene dine. Spillet er enkelt i bruk, og det er i liten grad utfordrende å nå spillmålene. Av den grunn er dette et spill som kan egne seg for å ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...andre er, synes du? Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange er ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  For personer med nedsatt hørsel handler det om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling. Dårlig akustikk er en belastning ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...når vi skal gjøre noe vi ikke har automatisert. En konkret veiledning vil trygge og forberede deg på det du skal gjøre. Den kan være en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver eller aktiviteter ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.  Overganger kan være store eller små. Det finnes store overganger som overgangen fra barnehage til skole, og å starte på ungdomsskole eller videregående ...