Til hovedinnhold
Viser 81–90 av 1947 treff.
 • Ord til besvær. Livet med stamming

  07.03.2017 | Bok/hefte

  Denne boken gir et innblikk i hvordan det er å stamme samtidig som den også beskriver den faglige tilnærmingen.  Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen. Andelen som stammer er høyest blant barn og unge ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  Hvis en elev med ervervet hjerneskade skal oppleve mening og sammenheng i læringsforløpet, forutsetter det en fellesskapende praksis bygget på et elev-, foreldre- og lærerperspektiv. Doktorgradsavhandling av ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...fungering med nettbrett og mobil". Sosiale historier  En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.  Sosiale historier som metode ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...løpsk tale kan ein eksamenssituasjon ha omvendt effekt. Høg grad av fokus og konsentrert merksemd kan gjere at talen flyt betre og taletempoet går ned. Råd til elevar: Set deg inn i dei rettigheiter du har ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  En av lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...filtrering for å filtrere etter innhaldstype eller publiseringstidspunkt  Kurs og tilsette har eigne søk. Det same har læringsressursar.  Spesialpedagogiske fagområde og læringsressursar Vi har laga ein felles ...
 • Høykontrast

  09.02.2021 | Kapittel

  For personer som sjeneres av mye lys, kan det være til hjelp å aktivere omvendt kontrast, det vil si lys tekst på mørk bakgrunn. Du aktiverer Høykontrast hurtigtasten Alt + venstre Shift + PrtScr. Merk ...
 • Tilrettelegge eksamen ved stamming

  23.06.2016 | Artikkel

  ...taleflytvanskane gjer situasjonen utfordrande. Finn ut om det er noko du kan bidra med for å gjere situasjonen så god som mogleg. Gi signal om at du lyttar til innhaldet, ikkje korleis det blir formidla.
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan vera med på å gjere overgang til vidaregåande mindre utfordrande, og til ei trygg oppleving. Råd til oppfølging i overgangen ...
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan vera med på å gjere overgangen til vidaregåande mindre utfordrande, og til ei trygg oppleving.  Råd til oppfølging i overgangen ...