Til hovedinnhold
Viser 921–930 av 1947 treff.
 • Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...ervervet skade. Det som forener er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske ...
 • Tilrettelagte prøver for sterkt svaksynte elever

  10.06.2016 | Artikkel

  ...sterkt svaksynte få alternative oppgaver for konstruksjonsoppgaver og for perspektivtegningsoppgaver. Det er skolen som må bestille oppgavesett med alternative oppgaver når dette er aktuelt for eleven. Les ...
 • Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped. Forarbeid før søknad Det må gå tydelig fram hva det søkes om og hva PP-tjenesten har behov for. Ta gjene kontakt med fagavdelingen for å ...
 • Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...skaper gode betingelser for aktivitet og deltakelse, både ute og inne. Det skal være lett å orientere seg i barnehagen. Da er det tryggere å bevege seg når tempoet er høyt. Her er noen tips til hva barnehagen ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  ...og på tegnspråk, skal få samme forutsetninger for læring og utvikling som hørende barn. Derfor er det i tillegg til de fem grunnleggende ferdighetene definert tre grunnleggende ferdigheter i tegnspråk ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet ...
 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å ...
 • Transnasjonale døve

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...erfaringer med å reise rundt omkring i verden for å være sammen med andre døve, og om hva hun har lært av det. Til hvert kapittel finnes kontrollspørsmål og refleksjonsspørsmål. Statped ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...for mestring og læring. Barn og unge som har særskilte behov for individuell tilrettelegging, kan få det største utbyttet av teknologiens potensial. Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for våre ...
 • Omvendt undervisning for elever med særskilte behov

  04.01.2017 | Tema

  Omvendt undervisning er en arbeidsmåte der introduksjonen til det nye fagstoffet skjer hjemme. Dette kan gjøres med video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Tiden i klasserommet brukes til diskusjon ...