Til hovedinnhold
Viser 931–940 av 1947 treff.
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...for mestring og læring. Barn og unge som har særskilte behov for individuell tilrettelegging, kan få det største utbyttet av teknologiens potensial. Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for våre ...
 • Omvendt undervisning for elever med særskilte behov

  04.01.2017 | Tema

  Omvendt undervisning er en arbeidsmåte der introduksjonen til det nye fagstoffet skjer hjemme. Dette kan gjøres med video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Tiden i klasserommet brukes til diskusjon ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  Det er i liten grad utviklet teknologi som retter seg direkte mot personer med løpsk tale, men det finnes programmer til pc og applikasjoner til smarttelefon og nettbrett, som kan være nyttige for mange ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...gjør at du bør være tilkoblet Internett, og lagring foregår i skyen. Det er mulig å arbeide med Chromebook uten ha Internett, men da er det flere av funksjonene som ikke vil fungere. Du må logge på maskinen ...
 • Koding som verktøy for livsmestring

  24.10.2017 | Video

  Når koding står på timeplanen på Frydenhaug skole og ressurssenter, er det mye entusiasme og livsglede.  Med enkle digitale verktøy opplever elevene med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...sykesengen kan eleven opprettholde kontakten med venner og delta både på skolen og i fritidsaktiviteter. Det kan dermed være enklere å komme tilbake til skolen etter fravær. AV1- en stedfortreder i klasseromemt ...
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  Eventyr er dannelseshistorier som ruster oss for livet. I denne ressursen er det eventyr fra Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen og brødrene Grimm som skal bidra til dette, samt fire eventyr fra fjernere ...
 • Tegnspråk

  15.06.2016 | Seksjon

  Norsk tegnspråk er et av våre minoritetsspråk. Det brukes av ca. 16 500 mennesker i Norge. Tegnspråk er et genuint språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet. Statped gir tilbud ...
 • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

  14.06.2016 | Seksjon

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste som innsatsområde skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis. Det er et supplement til innsats fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i barnehager og skoler. Målet er å ...
 • Dysleksi og inkludering

  08.06.2016 | Artikkel

  ...følelse av å høre til i klassen sin og ønsker å ta mest mulig del i det som skjer der. Hensynet til dette skal veie tungt, selv om det i noen tilfeller er nødvendig at elevene tar del i aktiviteter på utsiden ...