Til hovedinnhold
Viser 1461–1470 av 2353 treff.
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  Statped bidrar i Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn», én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...ikke en spesiell kvalifisering for å tolke i situasjoner med barn. I filmen under får du møter tolker som deler sine tanker og erfaringer om det å tolke i situasjoner med barn. Dam_tolk_tolke_for_barn Sentrale ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  Vi er heldige som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse. Hvorfor engasjerer vi tolk ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk. De mener at det er viktig at barna får se tolk i praksis og ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...blant andre NTNU Samfunnsforskning og Barneombudet, samt i bøker som Peder Haugs, at dagens spesialundervisning ikke fungerer i praksis. Barn som får spesialpedagogisk hjelp står også i fare for å falle utenfor ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  Maps har en funksjon kalt "Til fots" som kan hjelpe deg å navigere, finne din destinasjon og utforske tilbud som er i omgivelsene. Dette kan være nyttig for personer som har en synsnedsettelse. Google Maps ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvantitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  ...brukerne selv). Undersøkelsen gjentar en tilsvarende undersøkelse i 2020, som gir verdifull sammenligning. I tillegg er nye tematikker som kompetanseløftet, pandemi og digitalt samarbeid inkludert i 2022 for ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...leseren har det som kalles digital leseferdighet. Dette er en ferdighet som må læres. Leserne må blant annet lære hvordan de konstruerer sine egne «lesebaner» og integrerer informasjon som ofte er motstridende ...