Til hovedinnhold
Viser 1771–1780 av 2353 treff.
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  Opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med små og store hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...flerspråklig brukes her om dem som forholder seg til og bruker flere språk, uavhengig av hvor godt de behersker de ulike språkene. Flerspråklige blir dermed en stor og sammensatt gruppe, som kan ha gode ferdigheter ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...lese det med tekst-til-tale. Når terningen for eksempel viser 3, vil det stå 3 på skjermen samtidig som talesyntesen leser tallet på engelsk. Det finnes ingen norsk stemme. Tekst-til-tale på micro:bit er ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...ut på at eleven har utfordringer med å overføre det han har lært fra en kontekst til en ny kontekst som ikke er helt identisk. I beskrivelser av elever med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær, kommer ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...erfaringer og en meningsfull kontekst. Dette gjelder ikke minst om eleven har spesialpedagogiske behov, som en kognitiv vanske, utviklingshemming eller språkforstyrrelser. Tekstboks - vise til rapport flerspråklige ...
 • Datautstyr med tale

  02.09.2019 | Kapittel

  Det er skjermleserprogrammet som bestemmer hva talen skal si. Enkelte forstørringsprogram tilbyr også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker ...
 • Samtalene med barna

  28.03.2017 | Kapittel

  ...studien intervjuet vi elever fra ti skoler, til sammen 56 barn i 5. klasse som alle hadde vokst opp i Norge med tyrkisk eller urdu som morsmål. I intervjuene ble barna blant annet spurt om hvor mye de brukte ...
 • Hvor lang er en følelsessamtale?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...på hvor lenge dere skal holde på hver gang. Det er viktig at det ikke blir en kjedelig plikt og noe som må holdes i gang en bestemt tid. Erfaringer fra vårt arbeid med følelsessamtaler, er at lengden på ...
 • Pedagogiske verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  ...grunnleggende prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for eleven. Dette kan være til hjelp ...
 • Slå av og på tale

  12.09.2019 | Kapittel

  ...se videoer uten at du blir forstyrret av ulike varslinger som gir deg tilbakemeldinger.  Fingerbevegelser  Dobbelttrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å slå av og på talen.