Til hovedinnhold
Viser 2111–2120 av 2353 treff.
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kureres, men ved tilrettelegging og behandling kan utfordringene reduseres. Down syndrom er en diagnose som innebærer at barnet blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21, det vil si at cellen ...
 • Læringsmiljø

  13.06.2022 | Kapittel

  ...multifunksjonshemming kreativitet og blikk for barnets iboende muligheter til å være aktiv deltaker som selvstendig individ og på ulike sosiale arenaer  å bidra på ledernivå til barnehagens eller skolens ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...hørselstap, er det lett å gå glipp av replikker eller deler av replikker. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan gjøre leken vanskelig slik at barn kan slutte å leke.  Lekekamerater kan oppfatte det slik ...
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  ...problemer med å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr. Denne veilederen beskriver metodikken som ble brukt, der en arbeider med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk.
 • NUBU 4-16

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...databasert skåringsprogram Skåringsskjemaer til 25 tester NUBU er den eneste nevromotoriske testen som har standardisert både en motorisk test og en test av Soft Neurological Signs (tvetydige nevrologiske ...
 • På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...en forutsetning for best mulig samhandling med personer med medfødt døvblindhet. Robust samhandling som fremmer kommunikasjon og språk, er en forutsetning for å kunne gjenkjenne taktil arbeidshukommelse ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...annet av hvor godt omgivelsene er tilrettelagt. Verdens helseorganisasjon beskriver synssvekkelse som redusert skarpsyn og redusert synsfelt. Den skiller mellom moderat og alvorlig synssvekkelse. Problemer ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  Større hørseltap som oppstår i voksen alder, kan oppleves dramatisk. Hørseltapet kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp ...
 • Nettbrett og smarttelefoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...eller navigerer på skjermen. Du kan også koble til en leselist hvis du heller vil lese skjerminnholdet som punktskrift. Forstørringsprogram Forstørringsprogram er innebygd både i Apple- og Android-produktene ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter som å lese, lage mat og orientere seg i omgivelsene. De som får synsvansker under utdanning eller i yrkesaktiv alder, trenger oppfølging ...