Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 2584 treff.
 • Kommunikasjonsreglene - hørsel og lesing

  02.04.2018 | Artikkel

  ...forstår du bedre hvorfor du må følge dem.  Få øyekontakt før du begynner å snakke. Snakk direkte til den som er hørselshemmet. Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt. La munnen din være godt synlig ...
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Filmen under viser hvordan bryterstyring fungerer i Book Creator. bryterstyrt Book Creator film Elever som bruker bryter, kan bruke de fleste av funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene ...
 • Lage en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  (Win2) kan du bl.a. legge til alternativ tekst som talen og leselisten vil gjengi ved framvisning Sette inn lydklipp Plasser markørender du vil sette inn lydklippet (ikke i tittelen til lysbildet) Flytt fokus ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kommunikasjons- og leseferdigheter hos barn og unge som ikke bruker tegnspråk. Språkutvikling Språkutvikling begynner lenge før et barn oppfatter lyd gjennom sin CI eller begynner i en barnehage. Språksenteret ...
 • Effective Stuttering Treatment (EST)

  26.01.2022 | Artikkel

  ...implementere den mest effektive stammebehandlingen for barnehagebarn som stammer. Hovedmålet er å optimalisere muligheten for at barn som stammer opplever flytende tale og dermed skal kunne kommunisere på ...
 • Selvstendighet og mestring i barnehagen

  31.08.2022 | Tema

  ...ressursen er laget for barnehagepersonale, foreldre og andre som møter barn med blindhet i alderen 0-6 år.  Her vil du finne informasjon som kan bidra til at barnet blir mest mulig selvstendig i hverdagens ...
 • Slik tar media kontakt med Statped

  20.07.2016 | Artikkel

  Vi hjelper deg som er journalist med å finne fakta og bakgrunnsinformasjon. Vi kan også hjelpe dersom du ønskjer intervju med fagpersonar og leiarar, eller vil finne kven som kan svare deg.  Offentleg ...
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

  Informasjonsfilm for elever som kan brukes til å dele informasjon i klassen og i logopedtimer. For elever med stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  Kvaliteten på opplæringen av elever med nedsatt hørsel er i stor grad avhengig av kompetansen til de som skal undervise. Skoleeier har ansvaret for at personalet har den riktige kompetansen. Lærere med ansvar ...
 • Veksle mellom, åpne og lukke apper

  10.12.2019 | Kapittel

  ...til høyre og venstre med fire fingre Gli med en finger fra bunnen og opp til du hører en tredje poppe-lyd Sveip til høyre og venstre med en finger Sveip opp med tre fingre Øveingsoppgaver Åpne forskjellige ...