Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 2353 treff.
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  Veilederen gir en innføring i hvordan en elev som bruker punktskrift, kan benytte leselist og PC i matematikk.  Den dekker hele matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...eignar seg for lærarar som skal undervise blinde i bruk av JAWS og Internett. Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg ...
 • La meg se hva hun sier

  29.03.2016 | Bok/hefte

  Faktorer som innvirker på kommunikative ferdigheter etter en alvorlig hjerneskade. Masteroppgave (casestudium) skrevet av Anne Ekerbakke. Oppgaven tar utgangspunkt i caset «Tina», som ble utsatt for en ...
 • Digital mobbing

  22.09.2016 | Bok/hefte

  Digital mobbing er en bok for foreldre, lærere og ande voksne som jobber med barn og ungdom.  Boken tar opp spørsmål som: Hva er digital mobbing? Hvordan skiller den seg fra tradisjonell mobbing? Hvem ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  ...søkeren bor. Det er fylkeskommunen der eleven er bosatt i ved innsøkning til videregående opplæring, som har ansvar for at eleven får videregående opplæring. Fylkeskommunen der søkeren bor, sender søknaden ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...skal tolkes Alle aktiviteter som finner sted i skolens regi, er å regne som opplæring, også arrangementer som finner sted på ettermiddags- og kveldstid. Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til tolk ...
 • Lesestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...lese det samme. Det fins mange funksjoner som kan gjøre lesing mer tilgjengelig. For elever som strever med lesing, ønsker vi å trekke frem noen funksjoner som kan være nyttige. Engasjerende leser Engasjerende ...
 • Om spisevansker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...spise blir gjerne omtalt som spisevegring, spiseforstyrrelser, spisevansker og forsinket eller avvikende spiseutvikling. Vi bruker begrepet spisevansker og tenker da på barn som ikke vil spise eller spiser ...
 • Kommunikasjonsreglene - hørsel og lesing

  02.04.2018 | Artikkel

  ...forstår du bedre hvorfor du må følge dem.  Få øyekontakt før du begynner å snakke. Snakk direkte til den som er hørselshemmet. Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt. La munnen din være godt synlig ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Målet er å gi et raskt tilbud i en akuttfase samtidig som det så snart som mulig etableres kontakt med ansvarlig kommune. Statped og kommunen finner en hensiktsmessig måte å gå videre med saken på. Hjelp ...