Til hovedinnhold
Viser 841–850 av 2353 treff.
 • Tolk på fritiden

  02.02.2023 | Kapittel

  ...for eksempel være i idrett- og kulturtilbud og i sosiale sammenhenger som bursdager og familiesammenkomster. Foreldre til barn som skal samhandle via tolk, må ha god kunnskap om tolking. Slik kan de bedre ...
 • Andre tilpasninger av skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  ...funksjonen kan være nyttig for elever som har en fargesvakhet, ved at de ikke ser forskjell på rød og grønn, eller blå og gul. Vi anbefaler at du prøver deg fram for å se hva som gir best opplevelse av detaljene ...
 • Utforsk tegnendringer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...under handler om handling som varer, men kan også brukes med de andre tegnendringene.  Samtale om hvordan vi viser at en handling varer over tid på tegnspråk. Bruk gjerne bilder som støtte til samtalen. La ...
 • Google Maps

  25.06.2018 | App

  ...navigasjonapp som kan hjelpe deg med å finne veien og utforske hvilke tilbud som er i omgivelsene dine. Appen er et navigasjonsverktøy som kan hjelpe deg å lage en rute og utforske de ulike tilbudene som befinner ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...tanker om hva som hjelper i skolen, og hva som stresser eller gjør det vanskelig å være der. De har ofte kloke tanker om hva som kan hjelpe dem. «Sånn vil jeg ha det» er et materiell som kan gi støtte ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  Barnehage For yngre barn som ikke har lært seg å lese og skrive, men bruker tegn, er Book Creator godt egnet som kontaktbok mellom hjem og barnehage. I appen kan det legges inn bilder, videoer og tekst ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...gode maten, selv om det blir mindre tid til å trene på spiseteknikk. Hva som er riktig prioritering i ulike sammenhenger, må du som voksen vurdere. Ting tar tid og alt kan ikke jobbes med samtidig. Vi må ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...eksamener Elever som er blinde eller sterkt svaksynte trenger gjerne assistanse under prøver og eksamener. Det kan være nødvendig med eget rom, slik at andre elever ikke blir forstyrret. Den som gir assistanse ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...det er å ha god kontroll og smidighet i kjeven, leppene og tungen. Sørg for god munnåpning slik at lyden kommer ut. En klar artikulasjon har stor betydning for forståelsen av hva du sier. Noen øvelser i ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.  Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:  gi økt selvinnsikt og innsikt ...