Til hovedinnhold
Viser 1821–1830 av 3010 treff.
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  Mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF) har behov for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter ...
 • Geometri

  23.10.2023 | Kapittel

  ...må læres, for eksempel gjennom arbeid og bevissthet rundt figurenes egenskaper. Når eleven har blitt godt kjent med egenskapene til en figur, kan det være tilstrekkelig å gi en muntlig eller skriftlig ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  Mohr-Tranebjærg syndrom, eller døvhet-dystoni-optikus-neuronopati-syndrom (Deafness-Dystonia-Optic Neuronopathy syndrome, DDON) kjennetegnes ved hørsels- og synsnedsettelse. Syndromet skyldes mutasjoner ...
 • Hvem sin tolk?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...etablert forståelse at det er den hørselshemmede/døve som trenger tolk. Men tolken er der like mye for de andre i samtalen. Helsesykepleieren hadde ikke fått gjort jobben sin uten tolk til stede. Hvem sin ...
 • 6-punkt punktskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  Punktskrift brukes for å gjengi blant annet bokstaver, tall, skilletegn, matematiske tegn og symboler, eller musikknotasjon og sjakknotasjon. Punktskriftcellen med seks punkter gir mulighet for 64 ulike kombinasjoner ...
 • Tempo og rytme

  21.09.2023 | Kapittel

  ...tilby større utfordringer. Det å oppfatte og bearbeide inntrykk fra sanser som har nedsatt funksjon, eller fra bevegelse og berøringssans, krever mye oppmerksomhet og energi. Derfor er det spesielt viktig ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  ...alternativ tilnærming til punktskriftopplæringen. Metoden er utviklet av Diane Wormsley, og den kalles for I-M-ABLE (Individualized Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education). Metoden har en analytisk ...
 • Å skrive punktskrift

  21.06.2023 | Kapittel

  For å skrive punktskrift må du bruke et punkskrifttastatur. Du kan skrive på papir med manuelle og elektroniske punktskriftmaskiner, eller ved å koble til et punktskrifttastatur på digitale enheter.   
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...uttrykksformer. Det kan også egne seg for å kartlegge personer som forstår og som kanskje selv bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  Elever som har en synsnedsettelse, vil ha bruk for å lære å lese og skrive ved bruk av forstørring, lyd og/eller punktskrift bruke tekniske hjelpemidler på andre måter enn seende ta seg fram på en selvstendig ...