Til hovedinnhold
Viser 2241–2250 av 3012 treff.
 • Installere norsk stemme i Acapellla TTS

  12.05.2015 | Kapittel

  ...langt nede i listen For å bla deg nedover i listen, skyver du to fingrer oppover (fra deg) på skjermen. TalkBack vil normalt gi tilbakemelding med lydsignaler på en stigende toneskala for å vise at du beveger ...
 • Utforsk de ulike bøyene

  07.03.2023 | Kapittel

  ...før og etter. Se på tegnspråktekster man har laget tidligere og analyser om man bruker punktbøyer eller om det bør legges til. Utforsk listebøyer: Finn bilder av ulike klesplagg. Spør eleven i hvilken rekkefølge ...
 • Språklig minoritet/majoritet

  25.04.2023 | Kapittel

  Når noen er i språklig mindretall, kan det for den/dem bli vanskeligere å være en aktiv deltaker i tolkede samtaler. De som er i språklig flertall, blir ofte de som holder samtalen i gang. I modulen Barn ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...systemtjeneser til samiske barn, unge og voksne.  Hvilke tjenester tilbyr Statped  Individ- og systemtjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne.  Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...skolen og fremhevet at spill og spillifisering er noe av det som kommer til å prege skolehverdagen for elever i nær fremtid. Medietilsynet fant i 2020 at 96 % av guttene og 76 % av jentene i aldersgruppen ...
 • AÁBC-alfabehta

  03.05.2016 | App

  AÁBC-alfabehta er app som kan hjelpe barn til å lære samiske bokstaver og tilhørende lyder. Appen passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen. Loga AÁBC-alfabehta birra davvisámegillii.
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold. For å kunne gi og få informasjon via ord og språk, må vi ha en felles forståelse for hva ord betyr. En felles forståelse bygges opp gjennom felles ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...nærmest fraværende i å følge opp elever med særskilte opplæringsbehov kommunen har få eller ingen detaljerte rutiner for hvordan spesialundervisningen skal foregå det er store forskjeller på utdanningsnivået ...
 • Bokstav – lyd

  30.05.2023 | Kapittel

  ...utforsk og lek med bokstaver på ulike måter. Alfabetet kan gjøres tilgjengelig for barn, elever eller voksne med behov for ASK på mange ulike måter. Alle bør som et utgangspunkt ha alfabetet tilgjengelig ...
 • Lulesamisk/Sørsamisk fonemtest

  22.01.2019 | Kartleggingsmateriell

  Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii. Fonemtesten har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i denne aldersgruppen. Med denne testen er det også mulig å undersøke når et samiskspråklig barn ...