Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 3409 treff.
 • Deltid og SMS småskoletrinn gr. 15 - Oslo uke 11 - 2024

  31.10.2023

 • Deltid og SMS småskoletrinn gr.16/17 - Oslo uke 2-2024

  31.10.2023

 • Skjema for høgskoler og universiteter - melde behov om tjenester fra Statped

  06.10.2017 | Tjeneste

  Statped tilbyr tjenester til universiteter og høgskoler.  Ta kontakt med Spør oss for å forhåndsdrøfte behov for tjeneste. Eksempler Forelesning Bidrag til forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse ...
 • Hva er utviklingshemming?

  07.02.2023 | Artikkel

  ...utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått som inntil fylte 18 år. I diagnosesystemet som innføres i løpet av de kommende årene (ICD 11), er utviklingsalderen ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  ...få barn og et oversiktlig lekemiljø. Erfaring med å leke og alder må vies hensyn ved valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste voksne, et fast tema som lekes over tid og på ...
 • Spill i skolen

  30.08.2017 | Tema

  Egenskaper i spill gir gode muligheter for å tilrettelegge og tilpasse, skape aktiv læring og ufarliggjøre samarbeid. Med en pedagogisk innramming kan underholdningsspill fungere som en inkluderende læringsaktivitet ...
 • Eksempler

  25.08.2017 | Kapittel

  Selvstimulerende og stereotyp atferd kan for eksempel være å klappe eller vifte med hendene å trykke hendene mot øynene å dunke hodet mot gjenstander eller slå seg selv å rugge med kroppen å virre med ...
 • Synstolking

  21.06.2023 | Kapittel

  Synstolking er muntlige beskrivelser av informasjon som ikke kan oppfattes gjennom hørselen. Det kan være å beskrive det som skjer i omgivelsene, kroppsspråk, bilder eller videoer. Mange elever med synsnedsettelser ...
 • Statpeds strategiske innsats 2023–2027

  25.09.2023 | Artikkel

  ...utviklingstrekk og utfordringar vi ser i opplæringssektoren. Staped skal styrke det kunnskapsbaserte og praksisnære kompetansetilbodet som treff behova i kommunar og fylkeskommunar kompetansen om språk og kommunikasjon ...
 • Synstekniske hjelpemidler

  02.10.2023 | Kapittel

  Bruk av synstekniske hjelpemidler kan fremme inkludering og læring. Det er vanlig å bruke de synstekniske hjelpemidlene i kombinasjon med digitale enheter. En som er blind har behov for andre hjelpemidler ...