Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 211 - 220 av 3395 treff.

 • Synstap og berøring

  17.03.2017 | Veileder

  ...hvordan berøring kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn. Berøring er den første formen for kommunikasjon mellom barn og foreldre. Berøringssansen har særlig stor betydning for barn med synsnedsettelse ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  ...ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram, og er et skallprogram der lærerne må lage individuelt tilpasset undervisningsmateriell som legges inn i programmet. Sarepta gir muligheter til individuell utforming og utvidelse ...
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Om bruk av digital didaktikk for å styrke inkluderende læringsfellesskap

  16.08.2021

 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...grunnskolen, og som har en blind eller sterkt svaksynt elev i klassen. Intensjonen med heftet er å gi praktiske og enkle råd om hvordan undervisningen kan tilrettelegges slik at blinde og sterkt svaksynte ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...realistisk bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...med sterke farger og gode kontraster kan motivere barn som er svaksynte, til å bruke synet aktivt. Barnehagen må også ha tilgang til ulike hjelpemidler. Barnehagen må ta hensyn til barnets synsnedsettelse ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...alvorlig grad av kombinerte sansetap er en marginal gruppe. Døvblindhet er en funksjonell betegnelse, og personer med døvblindhet utgjør en svært heterogen gruppe. Dette gjelder både graden av syns- og hørselstap ...
 • Forskning

  01.06.2017 | Tema

  ...er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap. Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse ...
 • Internett med skjermleseren Supernova

  11.11.2015 | Veileder

  ...veilederen beskriver noen av skjermleseren Supernovas navigeringsfunksjoner ved bruk av nettleser. Veilederen er først og fremst tenkt for lærere som skal undervise elever som er blinde, og vil forhåpentligvis ...
 • Digitalisering av skolen - hvordan sikre at barn med funksjonsnedsettelser får den tilrettelegging de trenger?

  01.08.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!