Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 261 - 270 av 3395 treff.

 • Synstap eller blindhet

  16.08.2022

 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker i en eller annen grad, primært på grunn av skader ...
 • Inkludering i barnehagen

  06.04.2017 | Bok/hefte

  ...hvordan barnehagen i praksis kan inkludere barn på en god måte.  Boka dreier seg om hvordan inkludering kan arte seg, sett fra ulike perspektiver betydning av store og små hendelser i barns og voksnes ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  ...for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser av – synstap. Innholdet ...
 • Samlingsstunden, en arena for læring og opplevelse av å høre til og delta

  28.09.2021

 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  «Inkludering av barn og unge med sansetap i skole og fritid». Prosjektet har flere bidragsytere fra Statped. Det er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning AS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...
 • Punktskrift i dagliglivet - PDL

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...seende og synshemmede som vil utdype sine kunnskaper og bruk av punktskrift. Dette heftet er en samling med eksempler på og normer for ulike notasjoner og oppstillinger. I tillegg finnes en del råd og forslag ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  Kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - prinsipper, teori og praksis.  Hensikten med dette heftet er å gi en kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper ...
 • Nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  16.08.2022

 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  ...leve med døvblindhet. Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!