Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 3395 treff.

 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter ...
 • Jobbe i Norge

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...læremiddel til undervisning og samtale med voksne døve innvandrere. Det er mye man må forholde seg til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene som andre ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  ...mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler. Disse to veilederne må derfor leses parallelt. Innholdet må også ses i sammenheng med temaer om bruk av tekniske ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  Videomodellæring Barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse ...
 • Hvordan ivaretas behovet til barn/elever og ansatte i skoler/barnehager?

  30.09.2021

 • Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen

  09.12.2016 | Bok/hefte

  ...prosjektets faser og evaluering, der målet har vært å øke kunnskap om tidlig identifisering av ADHD-lignende adferd i barnehagen. Pedagoger i barnehage erfarer at nesten halvparten av barna i barnehagen til tider ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. 5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere ...
 • Skal vi leke sammen? Om tidlig innsats og inkludering for barn med nedsatt hørsel i barnehagen

  13.01.2022

 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være synsvansker som handler om hvordan hjernen bearbeider og tolker synsinntrykket. Dette ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!