Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1211 - 1220 av 2824 treff.

 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om Sensory Modality and Rehabilitation Technique (SMART) - et redskap for å undersøke og behandle personer med alvorlig ervervet hjerneskade.    SMART (Sensory Modality Assessment and Rehabilitation ...
 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...forutsetninger, behov og læringsfremgang er et viktig grunnlag for å tilrettelegge og tilpasse læringsinnhold i barnehage og skole. Slik får alle gode muligheter for læring og deltakelse. Mål med utredning og vurdering ...
 • Opplevelsen av å være tospråklig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det vil i dette tilfellet si fra elever og lærere i flerspråklige læringsmiljøer. Det var bakgrunnen for min studie (8) hvor jeg undersøkte hvordan minoritetsspråklige barn i norsk sammenheng opplevde å være ...
 • Overbelastning

  18.03.2022 | Kapittel

  ...frustrasjon for barnet og for omgivelsene, og det kan blant annet hemme sosial deltakelse og læring. Det kan oppstå situasjoner der barnet med autismespekterforstyrrelse nekter å være til stede eller i nærheten ...
 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...samme som å klikke med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...er synshemmet skal begynne på skolen eller bytte skole. Start allerede høsten før skolestart, og gjerne enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ...
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tastaturekko eller skriveekko fra kontrollpanelet: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen Leser: Ctrl+Tab Velg kontrollen Tastatur: Pil høyre/venstre Aktiver/deaktiver skriveekko: Enter For å velge ...
 • Skilletegn i sammensatte uttrykk

  01.09.2021 | Kapittel

  Siden mange av de virkemidlene som brukes i visuell skrift for å skrive matematikkuttrykk ikke kan brukes i punktskrift, brukes ofte ulike skilletegn:   Multiplikasjonstegn   Noen ganger må vi bruke multiplikasjonstegn ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!