Til hovedinnhold
Viser 1461–1470 av 2835 treff.
 • Samtale

  29.10.2021 | Kapittel

  ...sier mening. Samtaler blir med det sosiale handlinger, der vi forhandler om mening. Vi samarbeider for å komme frem til felles forståelse. Samtalens maskineri Turtaking er en viktig del av samtalens maskineri ...
 • Oversettelse

  07.04.2021 | Kapittel

  Gå til ønsket nettside www.statped.no med nettleseren Microsoft Edge. Velg metode A eller B: A: Klikk på ikonet for «Engasjerende leser» i vinduet «Vis nettstedsinformasjon» (det vil si der URL-en står ...
 • Første skoledag – spørsmål

  08.06.2016 | Artikkel

  Word-dokument – for eksempel som et brev med spørsmål til andre. Be eleven lage en "om meg" bok. La dem lage en side som besvarer hvert spørsmål i "første skoledag – boka”. Bruk magasiner og/eller internett for å finne ...
 • Om Engasjerende leser i Edge

  09.02.2021 | Kapittel

  ...artikkel så får du tilgang til den. Trykk på symbolet Bok med lydikon helt til høyre i adressefeltet, eller F9-tasten. Du vil da få opp en meny øverst på siden: Engasjerende leser meny bilde Denne menylinjen ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsverktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av barn med mulige språkvansker. RI-5 er et hjelpemiddel for å finne risiko for dysleksi i tidlig alder.   Loga RI-5 birra davvisámegillii ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  For barn med hørselstap kan lesepraksis dreie seg om høytlesing, felleslesing, selvstendig lesing og samtaler om leseopplevelser Høytlesing Høytlesing er en av de viktigste aktivitetene i førskolen (Routman ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  Spillet kan være en spennende inngang til kreativ skriving eller for å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Spillet er på norsk og passer godt for elever på mellomtrinnet. Portal Knights minner om Minecraft ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  Mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF) har behov for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter ...
 • En vi skole

  15.10.2018 | Kapittel

  ...ansvarlig for opplæringen av barna. Mantraet vårt er at alle skal ha muligheten til å utrykke seg og kommunisere, sier Ragnhild. Den spesialpedagogiske avdelingen på Lunden barneskole er en avdeling for hele ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  Mohr-Tranebjærg syndrom, eller døvhet-dystoni-optikus-neuronopati-syndrom (Deafness-Dystonia-Optic Neuronopathy syndrome, DDON) kjennetegnes ved hørsels- og synsnedsettelse. Syndromet skyldes mutasjoner ...