Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1551 - 1560 av 2824 treff.

 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...er et andrespråk eller det samme språket som barnet hovedsakelig bruker i samhandling til daglig. Med andre ord: bruker barnet hovedsakelig tegnspråk eller talespråk? Som bakteppe for leseforberedende ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  Samlingsstunden i barnehagen kan være en god arena for å inkludere hvis den tilrettelegges godt. I mange barnehager har samlingsstunden en viss struktur, noe som gjør den forutsigbar og trygg. Gode ti ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii. Fonemtesten har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i aldersgruppen fra 4 år og oppover. Fonemtesten kartlegger barnets språksystem, og den gir en ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk. Du vil få kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere for et manglende talespråk. Du vil få innsikt ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...elevene kompensere for vansker med å lese og skrive. Elever med dysleksi trenger tilrettelegging i skolen. Tilretteleggingen skal bedre lese- og skriveferdigheter og kompensere for vansker slik at disse ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle andre ...
 • Vise en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  ...nytt bilde, begynner JAWS og NVDA å lese fra toppen hvis talen er på. Trykk Ctrl for å stoppe, og les med leselisten eller ved å bla med Pil ned/opp. Med SuperNova må du velge Lesemarkør med Num stjerne ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  ...kommunikasjonshjelpemidler, både ved utprøving av og arbeid med kommunikasjonshjelpemidler. Målgruppen for filmen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med voksne med afasi. Hva er et høyteknologisk ...
 • Rådgivning og veiledning om språk og tale

  07.09.2017 | Tjeneste

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case lærende nettverk bygget opp omkring brukere eller grupper av brukere, der hensikten er kompetanseutvikling og å bidra til gode samarbeidsrutiner mellom ...
 • Valg av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...foreta et valg eller komme med forslag selv. For disse barna kan det være nødvendig at den voksne velger ut noen gjenstander, sier noe om hvorfor disse ble valgt, og spør om det er greit. For andre kan det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!