Til hovedinnhold
Viser 1761–1770 av 2835 treff.
 • Dysleksi og inkludering

  08.06.2016 | Artikkel

  ...elever. Elever med lese- og skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rolle.  Kriterier for valg av lekekamerat: et jevnaldrende, verbalt barn som er en god leker. Gjerne et barn som allerede er i kontakt med det blinde barnet.  Pedagogen må ikke instruere eller rette på de seende ...
 • Visuelle noter

  31.01.2021 | Bok/hefte

  ...nedsatt syn. Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det inneholder tegn som forekommer i musikklærebøker for grunnskolen. Taktil lesbarhet er prioritert ...
 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som ...
 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Sjekkliste for kommunikativ kompetanse (Exel) - Språkmarkører (Exel) Om materiellet Kartlegging er en viktig del av prosessen med å tilrettelegge opplæringen til den enkelte elev og er en forutsetning for å imøtekomme ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...eksamen kan vere utfordrande for dei som har løpsk tale.  Tidspress og prestasjonskrav kan påverke taleflyten negativt. Eksamen er difor utfordrande for mange med løpsk tale. For andre med løpsk tale kan ein ...
 • Inkludering og dysleksi

  21.06.2019 | Artikkel

  ...sosialt. Elever med lese- og skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  ...opplæringssektoren og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges i de årlige statsbudsjettene. Som en del av opplæringssektoren i Norge skal ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre kontroll- og Shift-tast ...
 • Strakstilbod på LKG

  22.06.2016 | Artikkel

  ...foreldra invitasjon til eit dagskurs. I nokre tilfelle kan tilvisinga kome seinare, for eksempel dersom barnet er adoptert eller dersom spalta ikkje vert oppdaga ved fødselen. Alle får tilbod om dagskurs før ...