Til hovedinnhold
Viser 2001–2010 av 2835 treff.
 • The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children

  27.04.2022 | Artikkel

  ...narrative ferdigheter predikere mer av variasjonen i verken språkferdigheter eller lytteforståelse ved 7 år når vi hadde kontrollert for variasjonen i språkferdigheter ved 4 år. Med andre ord så det ut til at ...
 • Den nye eleven

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruke konjunksjoner til å uttrykke kompliserte setninger. Fokusord Fordi Så Og Hvis Mens Da Derfor Eller Jo At Som Men Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Den nye eleven (PDF) Oppgaver Modellere fokusordene.
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Flere av barna kan i tillegg streve i samhandling med andre barn og voksne som ...
 • Rådgivning og veiledning ved autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...og samarbeidsparter lokalt. Studenter som er i et utdanningsløp, hvor siktemålet er kvalifisering for arbeid. Mål Bidra til at det bygges opp kompetanse lokalt slik at barn/elever med autismespekterforstyrrelser ...
 • Eksempel

  13.09.2018 | Kapittel

  Hendene og kroppens bevegelser er også vesentlige. Ved å legge henne på gulvet klarte jeg lettere å forestille meg og være sikker på at jeg startet på hennes utviklingsalder. Jeg lot som om at barnet var 6 ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  ...å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  Vi har i ca tre år hatt noe vi kaller Afasikafé. Det er et kombinert sosialt møtested og et sted for trening i gruppe enkeltvis. Vi er heldige å ha et stort klasserom tilgjengelig i Voksenopplæringens ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...lese- og skrivevanske. Noen barn med dysleksi har også vansker med språk, matematikk, konsentrasjon eller atferd. Disse tilleggsvanskene kan gjøre utfordringene med å lese og skrive enda større. Det er derfor ...
 • Hvordan kan blinde barn delta i lek med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...er ikke tiltrekkende på seende barns lek og gjør det vanskelig for seende barn å koble seg på.  Det blinde barnet må lytte til leken for å høre hva som lekes, og til dialogen mellom barna og så finne ut ...