Til hovedinnhold
Viser 2061–2070 av 2835 treff.
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  Vanlig skriveutvikling består av faser, men den kan av ulike årsaker avvike fra det som er adekvat for alderen. Barn møter skriftspråket med ulik kulturell, sosial og språklig bakgrunn. Dette vil være med ...
 • Slik følger du PPT-lederkonferansen

  25.03.2021 | Artikkel

  Tab, Mellomrom, Enter og piltastene eller tallene. Tab - går videre til neste interaktive element Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element Mellomrom eller Enter - aktiverer det valgte interaktive ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...situasjoner for kommunikasjon og samspill i friminuttene. Fysiske rammer Hold avstand til støykilder, for eksempel trafikk. Se på ansikter, så blir det lettere å oppfatte tale.  Bruk lekegrupper for å styrke ...
 • E-læringskurs om inkludering og deltakelse

  27.01.2016 | Nettressurs

  ...rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. Kurset tar blant annet for seg viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...formidle følelsene sine. Bakgrunnen for at barn får problemer med å håndtere følelser, kan være psykologiske overbelastninger. Dette kan skyldes ulike forhold. For barn og unge som er blinde og svaksynte ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...assosiasjoner 1.pdf Last ned assosiasjoner 2.pdf Last ned faste ordelag.pdf Last ned finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes ...
 • Bakgrunn

  05.10.2021 | Kapittel

  ...ensfarget bilde Trykk på Bruk og velg om du ønsker å ha dette bildet på låst skjerm, Hjem-skjerm eller begge ...
 • Govlesadteme

  27.03.2015 | Kapittel

  ...gaavnedh Govlesadtemekanaalh leah sjïehtesjamme dovne sisvegisnie jïh teknihkesne, jïh hijven universelle hammoem utnieh.
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  ...medfødte er blitt omtalt på ulike måter, som eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker til taktile symboler 20 brikker ...