Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2835 treff.
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...formidle følelsene sine. Bakgrunnen for at barn får problemer med å håndtere følelser, kan være psykologiske overbelastninger. Dette kan skyldes ulike forhold. For barn og unge som er blinde og svaksynte ...
 • O

  01.12.2011

  ...fleste av de ytre øyemuskler. O.D., oculus dexter, høyre øye. Ophthalmoblennorrhoea, gammel betegnelse for øyebetennelse. Oftalmodynamometer, instrument som brukes til måling av blodtrykket i a. ophthalmica ...
 • Habtool -davvisámegiella

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  Habtool registreren ja kárten geavahuvvo oktan girjjiin “Individuelt & tilrettelagt – Arbeidsredskap for individuell plan og individuell opplæringsplan”(Tellevik, Nerland ja Martinsen). Habtool lea mielde ...
 • Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

  27.06.2017 | Artikkel

  ...åtte ganger i timen. Reisetiden er ca. 15 minutter. Billett kjøper du på perrongen, hos Narvesen eller med mobil-appen RuterBillett. Flybuss Flybussekspressen til Gardermoen har holdeplass ved Huseby skole ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...av eksogene og endogene variabler. Flerspråklige personer som får afasi, kan vise sammenlignbare eller forskjellige språkvansker på hvert av språkene. Dette kapittelet utforsker utfordringene knyttet til ...
 • Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

  01.11.2021 | Bok/hefte

  «Begynner barnet mitt å snakke snart. Ikke vent og se» er en informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som av ulike grunner ikke har talespråk som sin måte å uttrykke seg på. Enkelte medfødte ...
 • COCAF-4

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  Sjekkliste for løpsk tale og sekundære symptomer. COCAF-4 er et screeningverktøy som består av punkter delt inn i kategoriene: talehastighet og taleflyt artikulasjon språk og språklig flyt uorganisert ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utarbeide kunnskapsoversikter ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid der vi ser behov for ny kunnskap utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi ...
 • Dialog før søknad

  08.09.2017 | Artikkel

  ...ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss. Fagpersoner i Statped skal være tilgjengelig for kontakt om dette. Målet er blant annet å avklare ...
 • Referanser og utdypende fagstoff

  02.09.2022 | Kapittel

  ...prosjekt om foreldresamarbeid: Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen  Mer om referert modell og metodikk for utredning og pedagogiske basert vurdering finner du i: Egeberg ...