Til hovedinnhold
Viser 2081–2090 av 2835 treff.
 • Interessekartleggingsskjema

  21.08.2017 | Kapittel

  Å se (Visuelle stimuli) Å kjenne mot huden (Taktile stimuli) Å spise/drikke (Stimuli med smak og/eller lukt) Andre sanser, som vestibulær sans og kinestetisk/proprioseptisk sans, er ikke tatt med som egne ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  Når tegnspråklige barn introduseres for tolk, er det en fordel at de har aldersadekvate tegnspråkferdigheter og erfaring med tegnspråklig kommunikasjon. I filmen under kan du se en mor og en pedagog sine ...
 • Hei!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...steder. Se på dem, ikke si noe. VENT på at de tar initiativ til å si «Hei!» først. Hjelpebetingelser for at elevene skal ta initiativ til å snakke (fra Light &Binger) Start alltid på nivå 1. Prøv deretter ...
 • Årsaksforklaringer

  01.03.2018 | Kapittel

  ...man hører og sortere relevant fra ikke-relevant informasjon, spesielt under vanskelige lytteforhold, for eksempel ved mye bakgrunnsstøy. Graden og funksjonsvansken kan variere og være forskjellig fra person ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  ...skissere ulike løsninger Kompetansemål i samfunnsfag etter VG1/VG2 Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep ...
 • Syn og synsfunksjon

  08.06.2016 | Artikkel

  ...øyet, men store deler av hjernen. Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten. Synsapparatet Synsapparatet består av øyet ...
 • Strakstilbud ved leppe-kjeve-ganespalte

  07.06.2022 | Tjeneste

  Strakstilbudet er et dagskurs for foreldre til nyfødte med leppe-kjeve-ganespalte. Kurset gir informasjon om videre tverrfaglig oppfølging og kontakt med logoped. På kurset får foreldre informasjon om ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...lære ulike gjøremål. Gleden over å nyte et godt måltid må ikke ødelegges av krav om å holde skjea eller gaffelen riktig. Noen ganger er det viktig å snakke sammen og nyte den gode maten, selv om det blir ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsesmerker, roer seg ofte når hun får det, og snakker spontant om alle de følelsene vi har hatt merker for. Hun tar mye oftere enn før kontakt med andre voksne enn de aller nærmeste og tar initiativ til å prate: ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...hvis eleven ikke kjenner dem. Spill et spill der du modellerer frasene "jeg er" og "jeg er ikke". For eksempel: "Jeg er en lærer - jeg er ikke en sebra." La eleven gjøre det samme. Lag morsomme eksempler ...