Til hovedinnhold
Viser 2221–2230 av 2835 treff.
 • Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse

  02.02.2017 | Artikkel

  Resultater Ungdom med synstap er opptatt av utfordrende balanseganger – mellom å være barn og voksen eller seende og blind. De beskriver seg selv gjennom aktiviteter som de er interessert i og mestrer godt ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  ...man kan kartlegge hvilket nivå lesefunksjonen til den afasirammede er på, og hvilke strategier han eller hun bruker i lesing og skriving. Veilederen inneholder forslag til aktiviteter og oppgaver tilpasset ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...et spesielt fokus på strategier som voksne kan ta i bruk hvis de føler at de selv, pga. egen sorg eller begrensede tegnspråkferdigheter, kommer til kort i å hjelpe barnet/ungdommen med å få satt ord/tegn ...
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  Respekt for at barnets følelser kanskje er annerledes enn våre egne, men like sanne, er en grunnleggende verdi. I det ligger blant annet å ta barnet alvorlig, og tro på barnets følelser også når vi ikke ...
 • Regelleker

  30.01.2018 | Kapittel

  ...er noen eksempler: Bordaktiviteter, som brettspill, har ofte en fast struktur som gjør det lettere for barnet å lykkes når det skal leke og samhandle med andre. Spill på data/nettbrett har en struktur som ...
 • Kartlegg atferden

  25.08.2017 | Kapittel

  ...atferden. Kartleggingen bør omfatte barnets egen motivasjon for endring hvor ofte og hvor lenge den uønskede atferden pågår hvor skadelig atferden er for barnet barnets utviklingsalder og personlige egenskaper ...
 • Erfaringsfilmer - teknologibruk

  15.08.2016 | Artikkel

  Filmene viser erfaringer gjort med teknologi som verktøy for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov.  Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...programvare som vi omtaler, er utviklet av andre enn oss. Vi lenker dit utvikler tilbyr nedlasting. Vilkår for nedlasting og bruk følger av hva aktuell utvikler til enhver tid bestemmer.  Noen apper og programvare ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner ...
 • Nevropsykologiske vansker ved ervervet hjerneskade hos barn

  02.02.2016 | Artikkel

  Hvilke nevropsykologiske vanskene kan barn få etter en ervervet hjerneskade? Og hva er behovet for hjelp når de skal tilbake til skolen? Artikkelen beskriver hva George Prigatano sier om dette. Artikkelen ...