Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 221 - 230 av 2824 treff.

 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonspartnar. Eleven skal lære konkrete teknikkar og strategiar for betre taleflyt. Eit anna mål er å overvinne ei eventuell frykt for å snakke/stamme. Eleven skal lære å ta kontroll og bli sjef over ...
 • Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

  22.01.2019 | Video

  Hvordan kan barn og unge med multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen får du se noen eksempler på det. Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss ...
 • Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging

  16.02.2018 | Tema

  Sosial, pedagogisk og/eller fysisk tilrettelegging for å gi barn et inkluderende og likeverdig tilbud.  Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (udir.no) ...
 • Målbilde for Statped 2017–2022

  07.03.2022 | Publikasjon

 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  Ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Tjenesten knyttes i stor grad opp mot de instanser som har ansvar for opplæring, habilitering, rehabilitering og medisinsk oppfølging, blant annet NAV hjelpemiddelsentraler ...
 • Måltidet: tiltak for god opplevelse for barn med multifunksjonshemming

  15.09.2016 | Artikkel

  ...av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet.  Se også heftet "Å spise sammen - Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena" med en samling av materiell for god tilrettelegging av måltidet.
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet ...
 • Forelesere Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge

  30.03.2022 | Artikkel

 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap.  God start  Et kurstilbud til foreldre og foresatte til barn mellom 0 – 3 år med nyoppdaget hørselstap. Kurset inneholder ulike temaer knyttet til hørselstap ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!