Til hovedinnhold
Viser 2371–2380 av 2835 treff.
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...og dette handler om grunnleggende forutsetninger for å kunne ta imot læring. Samtalene kan gjerne legges inn i en helhetlig plan. Skoleeier har ansvar for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av ...
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...ustrukturerte situasjoner, som for eksempel frilek, er det straks vanskeligere å være både barn og tolk. Det blir ofte mange personer å forholde seg til, og mye som skjer samtidig. For tolken kan det bli en utfordring ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om mulighetene som finnes og hvordan ...
 • Om ressursen

  09.02.2021 | Kapittel

  ...hvordan innstillingene kan gjøres. All informasjon i videoene finnes også som tekst på den samme siden. For å gjøre det enklere å øve underveis, har vi laget noen enkle oppgaver ved hvert tema. Hvis du gjennomfører ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk. Dette gjelder både for de som forstår ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  ...og programvare. Dette for at elever med dysleksi skal kunne nytte seg av kompenserende læringsressurser. Les mer på temasiden om digital lese- og skrivestøtte. Lærere har ansvar for å lære elevene å bruke ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene. Her finner du noen grunnregler for å inkludere. Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  This book presents broad information about education and non-medical interventions for children, adolescents and young adults with juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (JNCL).  Read in Norwegian The ...
 • HoloLens i undervisningen

  27.06.2018 | Video

  ...nye pedagogiske muligheter. Brillene kan brukes for å skape variasjon og motivasjon i undervisningen og legger til rette for god visuell støtte. I stedet for å se på et bilde i en bok, kan du se animasjoner ...
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  Eventyr er dannelseshistorier som ruster oss for livet. I denne ressursen er det eventyr fra Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen og brødrene Grimm som skal bidra til dette, samt fire eventyr fra fjernere ...