Til hovedinnhold
Viser 2451–2460 av 2835 treff.
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersoner, oppfølgende logoped og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped tar imot søknader fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hjemkommunen ...
 • Skoleveien – to historier om skolestart

  27.01.2016 | DVD

  Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre og barn. Det forberedes, pyntes og fotograferes. Men hva når barnet er utviklingshemmet? Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre og barn. Det forberedes ...
 • Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word

  09.02.2021 | Kapittel

  Engasjerende leser har mange muligheter. Vi skal se på de for tilpasning av tekst: Kolonnebredde Sidefarge Linjefokus Tekstavstand I tillegg finnes muligheten for å dele ordene i stavelser.  
 • Markør

  09.02.2021 | Kapittel

  Windows har du mulighet for å gjøre markøren (skrivemerket) tydeligere. Gå til: Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Tekstmarkør. Tekstmarkør bilde i tekstblokk Her kan du huke av for aktiver tekstmarkørindikatoren ...
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  Tidtaker Oppgaver Snu et ”Fortell meg- kort”. La eleven bruke sin talemaskin for å fortelle om situasjonen beskrevet på kortet. Sørg for at eleven bruker hele setninger. La eleven skrive svarene inn i et Word ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  Ikke alle disse får nødvendig oppfølging etter skaden. Statped, avdeling for ervervet hjerneskade, ønsker derfor å yte en innsats for å kunne komme tidligere inn i slike saker via blant annet kunnskapsspredning ...
 • Hotjar

  04.05.2018 | Kapittel

  ...personlig informasjon. Statped bruker dataene bare for å se brukeradferd på Statped.no. Mottatte opplysninger er underlagt Hotjars retningslinjer for personvern (hotjar.com). Meld deg ut av målingene fra ...
 • Forekomst

  01.03.2018 | Kapittel

  ...eldre er forekomsten høyere. Det foreligger foreløpig ingen statistikk fra Norge, men man antar at APD er underdiagnostisert (Stokkereit Mattsson 2017). APD kan forekomme både ved normal og nedsatt hørsel ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse.  Det er ved å kommunisere at vi først og ...
 • Starte i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...tilretteleggingstiltak i barnehagen som er godt forberedt.  Filmen handler om: Å forberede barnehagestart for et barn med nedsatt hørsel Samarbeid mellom barnehage og hjem Tilretteleggingstiltak i barnehagen Se ...