Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 2835 treff.
 • Verktøy for elever med skolefravær

  10.06.2021 | Artikkel

 • For deg som er foresatt

  31.05.2021

 • Personen med behov for ASK

  10.02.2021

 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kommunikasjonsvansker, som f.eks. afasi eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv. VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  CETI er et måleredskap som er laget for å måle (kvantifisere) endringer i den afasirammedes daglige kommunikasjon. Spørreskjema for nærpersoner. Communicative Effectiveness Index (CETI) på norsk består ...
 • Lær blindeskrift punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Dette heftet er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene.  Om heftet Gunleik Bergrud har forfattet publikasjonen (2004), og den er beregnet for seende som ønsker å lære ...
 • Erher.no – ressurs for hørselshemmede

  06.06.2016 | Nettressurs

  Finn ressurser til opplæring av hørselshemmede. Nettsidene eies av Statped og er en ressurs for å undervise hørselshemmede barn, unge og voksne. Ressursene er fordelt på barnehage, grunnskole, videregående ...
 • Kurs for elever med synsvansker

  10.06.2016 | Artikkel

  ...ulike tema og for ulike klassetrinn. De fleste kursene har en varighet på tre til fire dager. Parallelt med elevkursene blir det som regel arrangert lærerkurs og kurs for foreldre/foresatte. Det er PPT som ...
 • Rettigheter for barn med hørselsnedsettelse

  23.06.2016 | Artikkel

  ...opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og den er en arena som egner seg godt for å fremme språkutvikling hos barnet. Prioritet ved opptak Det anbefales ofte at barn med nedsatt hørsel ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonspartnar. Eleven skal lære konkrete teknikkar og strategiar for betre taleflyt. Eit anna mål er å overvinne ei eventuell frykt for å snakke/stamme. Eleven skal lære å ta kontroll og bli sjef over ...