Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2811 - 2820 av 2824 treff.

 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...og voksne mulighet til å delta på talespråklige arenaer. Med tolk kan tegnspråklige barn delta på for eksempel svømmetrening og andre fritidsaktiviteter. Vi har vært inne på at direkte kommunikasjon er ...
 • Statped har et viktig samfunnsoppdrag

  25.10.2022 | Artikkel

  ...medarbeidere til å løse samfunnsoppdraget vårt. Finner du en spennende stilling hos oss som du brenner for, er du hjertelig velkommen til å søke! Med hilsen Annemarie Bechmann Hansen Statpeds direktør ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...hermer SPISE- og DRIKKE-tegnet. Jeg gjør tegnene mange ganger innenfor hennes synsfelt. Hennes bidrag, for eksempel vugging med kroppen og nikking med hodet, ble også hermet av meg under måltidet. Råd 4, video ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...vedvarende, antagelig fordi dette er selvopplevd. Det blir ikke brukt mange tegn, men hun gjør tegnet for KASTE OPP.  10e Ryddelek med en gutt. Her ser vi at begge barna dytter store møbler på plass, dette ...
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...jeatjah dïedtem åtna råajvarimmine ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) jïh ”Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten” (Strategije minngie- jïh jåarhkeööhpehtæmman barkijijstie ...
 • Motiverer og inkluderer

  08.06.2018 | Kapittel

  Kristin Skeide Fuglerud ved Norsk Regnesentral. Saman med kollega Ivar Solheim evaluerer ho utprøvinga for å sjå om det er aktuelt å gå i gang med større forskingsprosjekt på robotar i språktrening. Utprøvinga ...
 • Sámi Sarepta 2

  26.04.2017 | App

  ...godt med samisk talesyntese slik at både bokstaver, ord og setninger blir lest med digital stemme. For elever med spesielle behov som eksempelvis svaksynte/blinde, folk med funksjonsnedsettelser, autister ...
 • «Fant du det du lette etter?»

  10.02.2022 | Kapittel

  Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap. Se filmen: Denne filmen har som utgangspunkt å gi foreldre noen eksempler på hverdagsaktiviteter de kan gjøre ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...former.  Punktskrift Hvis barnet kommer til å bruke punktskrift i skolealder, bør det bli introdusert for punktskrift i naturlige sammenhenger allerede i barnehagen. Hjelpemidler Barnehagen må ha tilgang til ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!